Tutvustus

 

Washingtoni Eesti Kool tegutseb 2011. aastast eesmärgiga hoida eesti keelt ja meelt Ameerikas Washingtoni ümbruses elavate laste hulgas. Koolis on lapsed vanuses 3-14 eluaastat ning jagatud vanuse ja keeleoskuse järgi klassidesse. Vastavalt keeleoskusele on õppemeetodid valitud kas eesti keelt emakeele või eesti keelt teise keele rääkijatele. Lisaks keeleõppele on keeletundide osaks eesti muinasjuttude, traditsioonide, kommete ja ajaloo tutvustamine. Keeletundidele täiendavalt on meil ka kunsti ning muusika-rahvatantsu tunnid.

Washingtoni Eesti Kool pälvis Eesti Vabariigi Välisministeeriumi 2015. a rahvadiplomaatia auhinna eestluse hoidmise ja säilitamise eest Ameerika Ühendriikides!

Eesti keele õpetajateks on Heli Paun, Erle Koomets, Anneli White, Ann Mook ja Kaia Kirchman. Rahvatantsu õpetab lastele Tiina Kreek ning muusikat Peter Saar. Kunstiõpetajaks on Jane Raub. Kooli direktoriks on alates 2014. aasta septembrist Kaia Kirchman.

About Us

 

The Washington Estonian School was founded in 2011 with the objective to uphold Estonian language and traditions among children in the Washington area. Children of ages 3-14 are assigned to classes fitting to the kids’ age and language proficiency. The teaching methods are selected according to whether the children's primary language at home is Estonian or English. In addition to the language lessons, children learn about the Estonian tales, traditions, ethnic customs, history, music, folk dance, and art.

Washington Estonian School received the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia 2015 Public Diplomacy Award for upholding of the Estonian culture and language in the United States!

Estonian language teachers are Heli Paun, Erle Koomets, Anneli White, Ann Mook, and Kaia Kirchman. Folk dance and music teachers are Tiina Kreek and Peter Saar. The art teacher is Jane Raub. Kaia Kirchman is the head of the school since September 2014.