top of page

Üksikasjad

 

Washingtoni Eesti Kooli tunnid toimuvad septembrist juunini üle nädala laupäeviti kell 10:00 - 12:30.

Asukoht: 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850.

 

Ootame oma kooli kõiki eesti keele huvilisi särasilmseid ja rõõmsameelseid lapsi. Eesti keele oskuse tase ei ole oluline!

 

Kooliga saab ühendust võtta emaili teel torekooldc@gmail.com.

 

2022-2023 Koolipäevad

15. ja 29. oktoober
5. ja 12. november

3. ja 17. detsember

14. ja 28. jaanuar

11. ja 25. veebruar

11. ja 25. märts

1., 15. ja 29. aprill

13. ja 20. mai

3. juuni - kooliaasta lõpetamine

Details

 

The school meets from September through June on every other Saturday from 10 AM to 12:30 PM.

Location: 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850.

 

All children are welcome regardless of the level of their Estonian language skills!

For more information, please contact the school via email torekooldc@gmail.com.

 

2022-2023 School Days

October 15 and 29
November 5 and 12

December 3 and 17

January 14 and 28

February 11 and 25

March 11 and 25

April 1, 15 and 29

May 13 and 20

June 3 - End of the School Year

bottom of page